Kennel Givunja

 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Valp fra Kennel Givunja / Requirement for puppy buyers

 


En Toller er en aktiv rase som trenger å bruke både hode og kroppen for å være lykkelig og fungere godt i hverdagen. 

Vi ønsker at hundene våre får et aktivt og innholdsrikt liv og selger valper utelukkende til valpekjøpere som vil bruke hunden sin aktivt. Vi prioritere å selge valper til kjøpere som vil gå prøver og konkurrere med hunden.    

Like viktig er det at hunden blir et fullverdig familiemedlem.

 

Valpene leveres fra oss med


 •  Kjøpskontrakt fra NKK
 •  Registrerte i NKK
 •  Første vaksinering og valpekontroll
 •  Ormkurbehandlet
 •  ID-merket
 •  Forsikret i Agria (forsikringen gjelder frem til 10 dager etter at valpen er hentet. Man kan overta forsikringen uten karenstid innen 10 dager)
 •  Fòr til de første dagene
 •  Teppe/leke med lukt fra mor
 •  Informasjonshefte, nyttige tips
 •  Kontakt med oss gjennom hele hundens liv
 

Våre krav/forventninger til valpekjøpere


 •  Først og fremst er det viktig for oss at dere har satt dere godt inn i hva det innebærer å ha en toller. Er dette den riktige rasen for dere? Hva kan              dere tilby hunden og hva forventer dere at hunden kan tilby dere?
 •  Vi forventer også at dere har satt dere inn i hvor mye tid og arbeid det er å ha en valp i huset. En valp kan blant annet ikke være alene hjemme en          hel arbeidsdag.
 •  Hunden skal HD og AD røntges ved 18 mnd alder
 •  Hunden skal følges opp av veterinær gjennom hele livet og vi skal informeres om eventuelle sykdommer
 •  Holde hunden forsikret
 •  Hunden skal fòres med kvalitetsfòr
 •  Blir det aktuelt å bruke hunden i avl skal vi informeres om dette
 • Oppstår det en situasjon som gjør at hunden må omplasseres skal vi kontaktes først og har førsterett til å kjøpe hunden tilbake til avtalt pris
 •  Hunden skal brukes aktivt og ikke minst blir et fullverdig familiemedlem. Valpekjøpere som har klare mål for hunden vil bli prioritert. Valpene vokser opp hjemme i huset vårt. Vi legger mye vekt på sosialisering av valpene for å gi de en best mulig start på livet. Når valpene er gamle nok vil de møte mange forskjellige mennesker, barn, andre hunder, andre dyr, kjøre bil, oppleve forskjellige plasser og mye mer.


Vi ønsker å holde kontakt med valpekjøpere gjennom hele hundens liv. Det er en av grunnene til at vi i utgangspunktet ønsker å møte alle valpekjøpere før vi levere valpene fra oss. Det er viktig at både dere og vi føler at det virker greit, siden vi kommer til å ha en del kontakt de kommende årene. Vi har forståelse for at avstand av og til kan gjøre dette vanskelig.


Vi kommer til å ta i mot besøk fra valpekjøpere når valpene er ca. 4 uker gamle. Dette for å gi tispen og valpene en rolig start på livet. De første ukene vil de kun være sammen med familie.


Når valpene er 7 uker gamle bestemmer vi hvilken valp som skal til hvilken familie. Vi vil vente lengst mulig for å ha et best mulig grunnlag for å velge rett valp til rett familie, alt etter hva hunden skal brukes til.


Kull hos oss får sin egen side her på hjemmesiden som oppdateres jevnlig med bilder og rapporter av de små.Er dere er interessert i en valp fra kennel Givunja, send oss en utfyllende mail (maiken.henriksen@outlook.com). Fortell hvorfor dere ønsker valp fra oss, hva dere vil bruke hunden til, hvilket liv dere kan tilby en toller, om hele familien osv. Vi tar gjerne i mot spørsmål og vil besvare dem på en best mulig måte. Useriøse henvendelser besvares ikke.


/ We only sell puppies to people that want to work with their dog. Buyers that want to compete and qualify their dogs will be prioritized. 

The dog must be a part of the family and get a loving and permanent home. 


The puppies are delivered with: 

 • Standard contract from NKK
 • Registered in NKK
 • Vaccinated and veterinary certification
 • Have been dewormed
 • ID marked with chip
 • Insurance against hidden faults
 • Food for the first days
 • Blanket from the puppy pen
 • A lot of information
 • Contact with us through the dogs life

Requirements for puppy buyers: 
 • You have thought carefully through what it means to have a toller
 • You have to give the dog an active and loving home
 • A puppy can not stay alone at home all day, so you have to be able to take holiday or bring the puppy to work
 • X-ray te hips and elbows at 15-18 months of age
 • Keep the dog insured
 • Give the dog quality food
 • Bring the dog to the vet when it needs it
 • Give us information if the dog gets sick
 • Contact us first if you cant keep the dog
 • We want to meet you before we decide if you get to buy a puppy from us

We put a lot effort in socializing the puppies. They will grow up in our house and from 4 weeks of age be a part of our everyday life.They will meet all kind of people, dogs and other animals, new places, drive car and so on. Every litter her at Kennel Givunja get a puppyblog so you can follow them before delivering. If you want a puppy from us you should be interesting in working with your dog. If you are interested in a puppy from Kennel Givunja, please contact us at maiken.henriksen@outlook.com